routeworkshop

Het op creatieve en kunstzinnige manier verbeelden of verklanken van de werkelijkheid of de ervaring daarvan is mensen eigen. Kunst en ontwerp zijn intrinsieke menselijke uitingen, maar ze dienen ook als instrumenten voor innovatie in cultuur, politiek, economie, onderwijs en wetenschap. De route Kunst: onderzoek en innovatie in de 21ste eeuw dient om de kracht van kunst en verbeelding te verbinden met verschillende domeinen, maar ook om vanuit deze nieuwe verbindingen nieuwe antwoorden te vinden met betrekking tot de relatie tussen kunst, verbeelding en menszijn.

Op vrijdag 15 april vindt de routeworkshop tussen 10.00  en 16.00 uur plaats in Amsterdam. In deze workshop gaan we startend vanuit de route op zoek naar nieuwe verbindingen en invalshoeken. Doel is te komen tot onderzoekssamenwerkingen waarin kunst, creativiteit, onderwijs, techniek en innovatie met elkaar worden verbonden. Daarbij besteden we speciale aandacht aan de maatschappelijke impact van dit onderzoek.

Invalshoeken
We kiezen hierbij voor de volgende invalshoeken:

  • Het belang van onderzoek ín en dóór kunst en ontwerp (het onderzoek van kunstenaars en ontwerpers) en de wisselwerking ervan met onderzoek náár kunst en ontwerp;
  • De rol en waarde van kunst en creativiteit in innovatieprocessen, inclusief crossovers van kunst met bijvoorbeeld zorg, management en techniek;
  • De rol en betekenis van kunst en cultuur voor de mens in een digitale en technische wereld, inclusief rol van nieuwe media en wetenschaps- en technologiestudies;
  • Het betekenis van kunst, cultuur en creativiteit in het opleiden van mensen in de 21ste eeuw, waarbij we kijken naar de hele onderwijsketen van basisonderwijs tot volwasseneneducatie;
  • Het zichtbaar maken van de impact van kunst en cultuur op de maatschappij.
Geïnteresseerd?
U maakt via dit formulier uw belangstelling voor de workshop kenbaar. Omdat er veel interesse is in deelname aan deze routeworkshop, zal er een selectie gemaakt worden om een goede spreiding van disciplines, achtergronden en organisaties aan tafel te hebben.
Advertisement